YMC lên tiếng về tranh cãi liên quan đến sasaeng fans của Wanna One

YMC Entertainment đã phát hành tuyên bố chính thức để giải quyết vấn đề gần đây các fans của Wanna One đề xuất.

Ngày 5 tháng 10, Wannables (tên FC chính thức của Wanna One) đã bắt đầu tuyên truyền hashtag “#워너원_사생피피_블랙리스트_추가해” (danh sách sasang fans của Wanna One) trên twitter. Hashtag này dẫn tới một nguồn cáo buộc rằng những người điều hành trang fan site của FC thực sự là một sasaeng và họ đã dùng những mối quan hệ cá nhân với một nhân viên của YMC để thu thập thông tin và làm phiền các thành viên của Wanna One. Những cáo buộc này được kèm theo hình chụp màn hình của những người được nói đến đang trò chuyện với nhân viên trong công ty thông qua một ứng dụng tin nhắn.

YMC Entertainment đã giải quyết vấn đề này vào ngày 6 tháng 10: “Chúng tôi muốn giải quyết tranh cãi hiện đang lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Không chỉ những nhân vật trong hình ảnh chụp màn hình không hề liên quan gì đến các nhân viên của công ty chúng tôi mà ngay cả những cái tên có mặt trong hình ảnh chụp màn hình cũng không phải là đội ngũ staff của fan site. Chúng tôi muốn chính thức thông báo rằng chúng tôi hoàn toàn không hề liên lệ cá nhân với bất cứ fan nào của Wanna One”.

Công ty này cũng nói thêm rằng họ sẽ nhờ pháp luật can thiệp giải quyết những người tiếp tục bình luận những lời lẽ sai trái về nhân viên của YMC chỉ vì họ cùng tên với tên người trong hình chụp.

Cuối cùng YMC đi đến kết luận: “Chúng tôi đang có những hành động mạnh mẽ đối với các sasaeng fans và những người không tuân thủ đúng quy định của FC. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi cách để bảo vệ tốt nhất cho nghệ sĩ của mình”.

Theo: Soompi
Dịch: OmaiTV