EXI quắn quéo “bắn” tiếng Anh để chơi trò chơi trong “Weekly Idol”

EXID đã có một thử thách vô cùng thú vị khi tham gia “Weekly Idlol”.

Trong tập mới đây của “Weekly Idol” các thành viên EXID đã có một bài kiểm tra tiếng Anh, các thành viên phải dùng hành động và ngoại ngự để mô tả các từ tiếng Anh cho người nước ngoài hiểu và nói ra được từ đó. EXID sẽ giành chiến thắng nếu khách mời đoán đúng 10 từ.

Trong trò chơi, Junghwa, Hani, LE và Hyerin đã cố gắng mô tả các từ như Spider-Man, Iron Man, Cinderella, lemon, watermelon, jjajangmyun (mỳ tương đen), samgyetang (gà hầm sâm) và con sóc.

Sau đó Hani nghi ngờ rằng người nước ngoài này rất giỏi tiếng Hàn và được tiết lộ rằng người này đã sống ở Hàn Quốc được 8 năm.

Theo: Soompi
Dịch: OmaiTV