Chết cười GOT7 “mặt dày” xin thêm cơ hội để nhảy trong “Weekly Idol”

GOT7 đã thể hiện những mặt hài hước khó thấy khi xuất hiện trong “Weekly Idol” tập mới.

Ngày 11 tháng 10, trong “Weekly Idol” GOT7 đã nỗ lực hết sức trong trò chơi “2x Random Play Dance” khi nhảy ngẫu nhiên những bài hát của nhóm với tốc độ nhạc tăng gấp đôi.

Các thành viên đã khởi đầu rất tốt cho đến khi gặp khó khăn thực sự khi cố gắng bắt kịp những giai điệu nhanh chóng mặt của các bài hát.

Phương châm chính là mặt dày không biết ngại nên các thành viên đã hết lời năn nỉ các MC để cho nhóm thêm cơ hội thử sức.

Theo: Soompi
Dịch: OmaiTV