Serri, Ah Young và Subin đều rời khỏi công ty quản...

Ba thành viên của Dal Shabet đã rời khỏi công ty quản lý. Ngày 14 tháng 12, Happyface Entertainment đã ra thông cáo chính thức:...

BTS và Wanna One dẫn đầu và bỏ xa EXO trong...

Năm 2017 sắp kết thúc, một công ty nghiên cứu trực tuyến tên PMI đã tiến hành khảo sát 5000 người trong độ tuổi...

BTS và Wanna One dẫn đầu và bỏ xa EXO trong...

Năm 2017 sắp kết thúc, một công ty nghiên cứu trực tuyến tên PMI đã tiến hành khảo sát 5000 người trong độ tuổi...